Ako získať mladomanželskú pôžičku na bývanie?

So zaobstaraním vlastného bývania môže mladým mladomanželom pomôcť aj štát. Reč je o mladomanželskej pôžičke na bývanie, ktoré je určená mladomanželom do 35 rokov. Takáto pomoc od štátu však nie je pre každého, má veľmi prísne pravidlá a podmienky.

Kto môže o takúto pôžičku požiadať?

Manželia, ktorí obaja nie sú starší ako 35 rokov a zároveň nie sú zosobášení dlhšie ako 3 roky. 

Na akú nehnuteľnosť možno získať tento úver?

Podlahová plocha bytu v bytovom dome alebo polyfunkčnej budove nesmie byť viac ako 80 m2. Do plochy bytu sa zarátava aj balkón, lodžia a terasa. 

Byt v rodinnom dome nesmie byť väčší ako 120 m2, pričom sa do tejto plochy nezarátava plocha lodžie, balkónu a terasy. V prípade, že je v súčasťou rodinného domu aj garáž, plocha tohto priestoru do 25m2 sa nezapočítava.

Na aký účel možno mladomanželskú pôžičku na bývanie využiť?

  • kúpa bytu, ktorý sa nachádza v bytovom dome, rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
  • výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnej budove,
  • rekonštrukcia bytu, ktorý je v bytovom alebo rodinnom dome. Platí to pre byty, ktoré sú užívané aspoň 10 rokov,
  • obstaranie bytu v rodinnom, bytovom alebo polyfunkčnom dome, ktoré boli kolaudované pred viac ako 3 rokmi.

Aký je proces získania mladomanželskej pôžičky?

  • Písomnú žiadosť je potrebné predložiť Štátnemu fondu rozvoja bývania prostredníctvom mestského úradu, ktorý sa nachádza v tom istom okrese ako stavba, na ktorú má byť úver poskytnutý. Žiadosť nemožno podať online ani telefonicky, iba písomnou formou.
  • Na mestskom úrade bude žiadosť zaregistrovaná do elektronického príjmu žiadostí.
  • Tlačivo bude do 10 dní overené a následne posunuté ŠFRB, ktorý žiadosť posúdi.
  • O výsledku posúdenia bude ŠFRB informovať žiadateľa v zákonnej lehote.