Vinkulácia je právny termín, ktorý označuje obmedzenie alebo riadenie finančných prosriedkov. V prípade poistenia nehnuteľnosti sa vinkulácia vzťahuje na vyplatenie poistného plnenia. Ak je pri hypotekárnom úvere majetkové poistenie vinkukované v prospech banky, znamená to, že pri poistnej udalosti je náhrada škody priznaná najskôr banke, ktorá ju následne posunie klientovi. Vinkulácia zaručuje, že finančné prostriedky sú využité presne podľa dohodnutých podmienok a účelov. Zároveň však vyžaduje dodržiavanie určitých obmedzení zo strany dlžníka a tiež aj banky. Je dôležité dôkladne si preštudovať podmienky vinkulácie pred podpisom akéhokoľvek poistenia alebo úveru, aby ste si boli plne vedomí, aké obmedzenia a výhody s tým súvisia.

Znamená vinkulácia to, že banka si v prípade poistnej udalosti nechá vyplatené peniaze?

Všeobecná definícia vinkulácie v rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti by mohla niečo také naznačovať, nie je to však pravda. Keď nastane poistná udalosť v nehnuteľnosti alebo domácnosti, ktorej poistenie je vinkulované v prospech banky, znamená to, že poisťovňa môže poistné plnenie najskôr vyplatiť veriteľovi, teda banke. Tá následne overí, či si dlžník, teda majiteľ nehnuteľnosti riadni plní svoje záväzky, a ak áno, finančné prostriedky od poisťovne mu uvoľní.

Nájdu sa ja také banky, v ktorých tento proces prebieha trochu inak. Náhrada za menšie škody je vyplatená priamo klientovi, pričom až sumy za rozsiahlejšie škody sú poukázané najskôr banke. V konečnom dôsledku klient dostane poistné plnenie. Samozrejme za predpokladu, že riadne spláca hypotekárny úver, neporušil podmienky zmluvy a pod..

Postenie majetku je dôležité

Ako ste si mohli prečítať, aj ak bude vaše poistenie nehnuteľnosti a domácnosti vinkulované v prospech banky, za predpokladu dodržania všetkých podmienok bude poistné plnenie vyplatené vám. Preto poistenie majetku vyberajte tak, aby vášmu bývaniu poskytovalo čo najlepšiu ochranu pre rôznymi rizikami. Nerozhodujte sa len podľa ceny, ale všímajte si predovšetkým rozsah poistného krytia, teda aké riziká vybrané poistenie kryje a poistné limity.

Budú sa úroky zvyšovať aj budúci rok?

Realitný trh žil posledné roky svoj sen. Výstavba nových nehnuteľností neustále prebiehala, zatiaľ čo banky poskytovali hypotéky s rekordne nízkymi úrokmi. Tak sa vlastné bývanie stalo realitou pre mnohých z nás. Tento rok však inflácia zasadila trhu s nehnuteľnosťami krutú ranu. Banky museli pristúpiť k zvýšeniu úrokových sadzieb a to až o niekoľko percent. V praxi to znamená to, že hypotekárny úvery sa stali nedostupné pre mnohých Slovákov, čím klesol aj dopyt po nehnuteľnostiach. Tí, ktorí úver na bývanie predsa len získali, sa musia zmieriť s vysokými úrokmi. Hlavu v smútku majú aj klienti, ktorým na tento rok vyšla refixácia a ich mesačná splátka hypotéky sa tak podstatne zvýšila. Preto je na mieste otázka, či sa úroky budú aj naďalej zvyšovať, alebo konečne príde k ich zníženiu. Analytici a odborníci sú zatiaľ vo svojich opatrenia opatrní. Inflačné zvyšovanie cien sa zastavilo a vyzerá to tak, že krajinám v Európe a tiež v USA sa podarilo dostať infláciu pod kontrolu. Preto je možné, že výšky úrokov dosiahli tento rok svoj vrchol a budúci rok sa bude situácia postupne stabilizovať. Následkom toho by mohlo prísť aj ku klesnutiu úrokových sadzieb.